Általános szerződési feltételek

 

 1. Az ÁSZF hatálya
  • A jelen Online Webshop Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya valamennyi az Agro Börzsöny Kft. (székhely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 79., nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-09-186493, adószám: 24666594-2-13, tel.: +36 20 2525227, e-mail: agroborzsony@gmail.com  (a továbbiakban: Agro Börzsöny Kft.) és bármely Vevő között a www.bálatakaróponyva.hu címen elérhető online webshopon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatás keretében megkötött – ún. távollevők között kötött – adásvételi szerződésre kiterjed.
  • Az Agro Börzsöny Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et ill. az online-webshopon elérhető termékek körét, vételárát egyoldalúan módosítsa, az ilyen módosítások azonban nem alkalmazandók azokra a megrendelésekre, amelyeket a módosítást megelőzően a Agro Börzsöny Kft. már elfogadott.
  • A jelen ÁSZF alkalmazásában fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (Ptk. 8:1 § 3. bek.; a továbbiakban: Fogyasztó).

 

 1. A szerződés megkötését megelőző tájékoztatása
  • Az Agro Börzsöny Kft. online webshop csak a jelen ÁSZF elfogadásával használható, ezért csak akkor vásároljon az online webshopban, ha a jelen ÁSZF-et megismerte és kifejezetten elfogadja. A jelen ÁSZF elfogadása a vásárlás menetében az erre szolgáló négyzetre (checkbox) kattintással történik.
  • Az Agro Börzsöny Kft. nem köt szerződést kiskorú Vevőkkel, a Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú, azaz jogosult a szerződés megkötésére.
  • A www.bálatakaróponyva.hu  honlapon a Vevő a jelen ÁSZF tartalmán túlmenően teljeskörűen tud tájékozódni a megvásárolni kívánt termék lényeges tulajdonságairól, a termékekért járó ellenszolgáltatás adóval növelt – bruttó – összegéről és az ezen felül felmerülő esetleges költségekről, a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a szállításról és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról.
  • Amennyiben a Agro Bözsöny Kft. minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a webshop felületén, – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő (pl. rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os ár), vagy vételár összegszerűségében a helyiérték elírására (pl.: 100.000,- Ft helyett 100,- Ft), akkor az Agro Börzsöny Kft. nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától. A Vevőt ezen elállási jog indokolás nélkül megilleti.

 

 

 1. A szerződés létrejötte
  • Az online webshopban való megrendelésnek az Agro Börzsöny Kft. részéről való visszaigazolásával – ún. távollevők között kötött – adásvételi szerződés jön létre a Vevő és az Agro Börzsöny Kft. között.
  • A megrendelés elküldésével a Vevő vételi ajánlatot tesz, amelyet az Agro Börzsöny Kft. teljeskörű ellenőrzést követően, az ügylet lényeges feltételeit rögzítő, így különösen a csomag futárszolgálatnak történő átadásáról és a szállítás/átvétel várható időpontjáról tájékoztató e-maillel legkésőbb 48 órán belül visszaigazol.
  • A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Agro Börzsöny Kft-hez mint eladóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik.
  • Amennyiben az Agro Börzsöny Kft. 48 órán belül nem igazolja vissza a megrendelést, a Vevő mentesül ajánlati kötöttsége alól.

 

 1. A vásárlás módja
  • A Vevő szabad böngészés során vagy a keresőmező használatával választhatja ki a megvásárolni szándékozott terméket a www.bálatakaróponyva.hu 
  • Regisztráció nélküli vásárlás esetén szükséges megadnia adatait, amit azonban a rendszer nem tárol a következő vásárlásához.
  • Az online vásárlás technikai lépései:
   • kosárba helyezés;
   • kifizetés módjának kiválasztása;
   • az esetleges adatbeviteli hibák ajánlattételt megelőző azonosítása, esetleges kijavítása;
   • fizetési kötelezettséggel járó végleges megrendelés leadása;
   • visszaigazoló e-mail megküldése a Vevőnek.
  • Az online rendelések feldolgozása, időtartama az árukészlet állapotától, illetve a bejövő megrendelések számától is függ. A megrendelések az árukészlet függvényében kerülnek feldolgozásra, ami akár azonnali feldolgozást is jelenthet, ezért fontos, hogy a Vevő a végleges megrendelés leadása előtt pontosan tájékozódjon a termékekről és ellenőrizze a megrendelését, mert előfordulhat, hogy nincs mód utólagos beavatkozásra.
  • Amennyiben a Vevő a megrendelés leadása után észleli, hogy a megrendelés adatai mégsem helyesek, az Agro Börzsöny Kft. webshop-ügyfélszolgálatán, a 06 20 252 5227-es telefonszámon, vagy az agroborzsony@gmail.com e-mail címen a H-P: 8.30-16.30, Szo: 8.30-12.00 közötti nyitvatartási időben van lehetősége a javítást kezdeményezni.

 

 1. Árak/költségek, fizetési módok, átvétel módja
  • Árak: az Agro Börzsöny Kft. által alkalmazott árak a megrendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyek a webshopban a termékek mellett fel vannak tüntetve. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, tartalmazzák a szállítási költséget, kivéva ha a Vevő csak rögzítő kapcsot vásárol, melynek összege az érvényben lévő MPL szerződés alapján alakul.
  • Fizetés módja: a webshopban a Vevő három féle fizetés mód közül választhat:
   • Készpénz (Utánvét): Készpénzzel történő fizetés esetén a termék(ek) kiszállításakor a Vevő készpénzben fizeti meg a teljes vételárat és a szállítási költséget a kiszállítást végző cég képviselőjének.
   • Bankkártyás fizetés (Mastercard, Visa): bankkártya-adatok megadásával történő elektronikus fizetés.
   • Előre utalás, átutalás

Mindhárom fizetési mód esetén a Vevő a számlát a csomag kiszállításakor  kapja meg, illetve előre utáláskor e-mailben a termék feladásával egyidejűleg.

 • Átvétel módja: a Vevő a terméket a kiszállítás során a saját szállítási címén veheti át, vagy személyesen az Agro Börzsöny Kft. 2642 Nógrád 0229/23 Hrsz.  alatt található üzlethelyiségében.

 

 1. Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés
  • Amennyiben a Vevő korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az Agro Börzsöny Kft-hez, a Agro Börzsöny Kft. a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.
  • A Agro Börzsöny Kft. visszatarthatja a termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént. Amennyiben a Termék teljes vételára és a szállítási díj nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vevőt.

 

 1. Kiszállítás
  • A Vevő a megrendelést követően elektronikus tájékoztatást kap a megadott e-mail címére, a kiszállítás várható időpontjáról, mely 2-8 munkanap.
  • A kiszállítás csak magyarországi címre lehetséges. A kiszállítás a Magyar Posta Zrt 1138 Budapest Dunavirág utca 2-6. közreműködésével történik munkanapokon 08:00 – 17:00 óra között. Amennyiben a csomagot a Vevő nem tudja átvenni, a kiszállítást végző cég – saját kézbesítési feltételei szerint – ismételten megkísérli a kiszállítást.
  • Az Agro Börzsöny Kft. fenntartja a jogot arra, hogy vis maior, rendkívüli helyzet, szükséghelyzet, ill. veszélyhelyzet idején (pl. pandémia miatti korlátozások), amennyiben a termék legyártása vagy kiszállítása jelentős nehézségekbe ütközne, vagy az jelentős késedelemmel járna, írásban tájékoztatja erről a Vevőt, aki a tájékoztatás kézhezvételétől számított 14 napon belül jogosult a szerződéstől elállni. Az Agro Börzsöny Kft. a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az Agro Börzsöny Kft. az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz. Amennyiben a Vevő az Agro Börzsöny Kft. tájékoztatását követően a 14 napos határidőben nem áll el a szerződéstől, úgy nem hivatkozhat az Agro Börzsöny Kft. késedelmes teljesítésére.
  • A Vevő köteles a termék, illetve a csomagolás sértetlenségéről az átvétel során meggyőződni. Amennyiben a Vevő az átvételkor nem jelzi a kiszállítást végző cég felé a termék vagy csomagolás sérülését, úgy azt úgy kell tekinteni, hogy a termék/csomagolás a kézbesítéskor sértetlen volt.

 

 1. Kellékszavatosság, jótállás, termékszavatosság
  • Kellékszavatosság
   • A Vevő a Agro Börzsöny Kft. hibás teljesítése esetén a Agro Börzsöny Kft-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.
   • Amennyiben a Vevő Fogyasztónak minősül, úgy a Vevő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vevő érvényesíteni már nem tudja.
   • Fogyasztónak nem minősülő Vevő az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
   • A Vevő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Agro Börzsöny Kft. számára a Vevő más szavatossági igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
   • A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról – a 8.1.4. pontban sorrend megtartása mellett – egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Agro Börzsöny Kft. adott okot.
   • A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni az Agro Börzsöny Kft-vel. Fogyasztónak minősülő Vevő esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.
   • A Vevő közvetlenül az Agro Börzsöny Kft-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
   • A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a Fogyasztónak minősülő Vevő kellékszavatossági igényének érvényesítéséhez a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket az Agro Börzsöny Kft-től vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az Agro Börzsöny Kft. csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vevő részére történő átadást követően keletkezett. A jelen pontban foglaltak nem vonatkoznak arra, ha a jelen vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Amennyiben az Agro Börzsöny Kft. bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vevőnek felróható okból keletkezett, nem köteles a Vevő által támasztott szavatossági igényt teljesíteni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
   • Ha a Vevő a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

 • Termékszavatosság
  • A jelen 8.2. pontban foglalt termékszavatosságra vonatkozó rendelkezések kizárólag Fogyasztónak minősülő Vevő esetén alkalmazandók.
  • A Vevő a termék hibája esetén – választása szerint – a 1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy a jelen 8.2. pont szerinti termékszavatossági igényt érvényesíthet. A Vevőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vevő a gyártóval szemben érvényesítheti.
  • Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.
  • Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
  • Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
  • A Vevő termékszavatossági igényét a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
  • A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

 • Jótállás
  • A jelen 8.3. pontban foglalt jótállásra vonatkozó rendelkezések kizárólag Fogyasztónak minősülő Vevő esetén alkalmazandók.
  • Az Agro Börzsöny Kft-t a termékeire vonatkozóan a Ptk., a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet alapján a fogyasztónak minősülő Vevővel szemben jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.
  • A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vevő részére történő átadása.
  • Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.
  • A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A Vevő a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül köteles a hiba okát az Agro Börzsöny Kft-nél bejelenteni. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
  • A fogyasztó Vevő jótállási igénye nem érvényesíthető, ha
   • igényét határidőn túl jelenti be,
   • ha az Agro Börzsöny  Kft. bizonyítja, hogy a hiba nem rendeltetésszerű használat, a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő, helytelen kezelés, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás, elemi kár, természeti csapás, rongálás, vagy egyéb az átadás után keletkezett okból következik be.
   • a termék javítása a fogyasztó érdekkörében felmerült okból lehetetlen;
  •  
  • Amennyiben a fogyasztó Vevő jótállási igényével az Agro Börzsöny Kft-hez fordul, az Agro Börzsöny Kft. a hibás teljesítés fennállását a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálat (továbbiakban: szerviz) bevonásával ellenőriztetheti. A hiba ténye, jellege, keletkezésének lehetséges okai tekintetében az Agro Börzsöny Kft. vagy a szerviz szakvéleményt szerezhet be.
  • Az Agro Börzsöny Kft. jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
  • Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vevő elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Agro Börzsöny Kft-nek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet. Ha az Agro Börzsöny Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vevő – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
  • Ha a Vevő a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három (3) munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Agro Börzsöny Kft. nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
  • Az Agro Börzsöny Kft. a Vevő nála bejelentett jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. Ha a jótállási kötelezettség teljesítésének módja a Vevő igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. A jegyzőkönyvből egy másolatot a Vevőnek is át kell adni.
  • Amennyiben az Agro Börzsöny Kft. a Vevő jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról öt (5) munkanapon belül köteles értesíteni a Vevőt.
  • A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni. Az Agro Börzsöny Kft-nek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt (15) napon belül elvégezze.
  • javítószolgálat gondoskodik.
  • Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
  • A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási idő újból kezdődik. Ez a szabály érvényesül akkor is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.
  • A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Agro Börzsöny Kft-t terhelik.
  • A termék tárolása vonatkozásában külön az Agro Börzsöny Kft. külön felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy ha a Vevő a kijavított, kicserélt, vagy – nem hibás teljesítés miatt – elutasított, javítatlan terméket a megadott időpont után megfelelő határidő alatt felszólításra nem szállítja el, és annak máshol való elhelyezése aránytalan nehézséggel vagy költség előlegezésével járna, az Agro Börzsöny Kft., ill. a szerviz a terméket értékesítheti, vagy a tárolásért, őrzésért díjat számolhat fel. Az értékesítésből befolyt összeg a Vevőt illeti meg, azonban köteles az Agro Börzsöny Kft-nek, ill. a szerviznek a termék értékesítésével, illetve őrzésével kapcsolatos költségeit megtéríteni.
  • A Vevőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.
  • A jótállás nem érinti a Vevő jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
  • Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Vevő Békéltető Testület előtti eljárást kezdeményezhet, a 12.6. pontban feltüntettettek alapján.
  • A jótállás tekintetében a termékhez mellékelt jótállási jegy további, egyedi tájékoztatást tartalmazhat.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet minta-tájékoztatót tartalmaz, ami a jelen fejezetben rögzítetteken felül további tájékoztatást ad a fogyasztó Vevők jogairól.

 

 1. Fogyasztónak minősülő Vevő elállási/felmondási joga
  • Kizárólag a Fogyasztónak minősülő Vevőt ( 8:1 § 3. bek.: fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) indokolás nélküli elállási jog illeti meg a termék átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül, de gyakorolható az elállási jog már a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is.
  • A fogyasztó Vevő a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozattal, vagy az elállási nyilatkozatminta alkalmazásával történhet, amely az alábbi:

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

Címzett: Agro Börzsöny Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 79.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

……………………………… (termék megnevezése)

……………………………… (termék kódja)

…………………………….. (megrendelésszám)

Átvétel időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

Kelt:

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Az elállási nyilatkozat külön is letölthető innen: Elállási nyilatkozat letöltése.

 

 • Az elállási jog határidőben érvényesítettnek minősül, ha a Vevő nyilatkozatát a megjelölt határidő lejárta előtt elküldi az Agro Börzsöny Kft -nek.
 • Ha a fogyasztó Vevő határidőben eláll a szerződéstől, az Agro Börzsöny Kft. haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy (14) napon belül visszatéríti a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.
 • Az elállás vagy felmondás esetén az Agro Börzsöny Kft. a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Agro Börzsöny Kft. a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A fogyasztó Vevő által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Agro Börzsöny Kft -t felelősség nem terheli.
 • Az Agro Börzsöny Kft. mindaddig visszatarthatja a fentiek alapján a Vevőnek visszatérítendő összeget, amíg a Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta.
 • Az elállási jog Vevő általi gyakorlása esetén a termék visszaküldésének megszervezését és költségeit a Vevő vállalja.
 • A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vevő a terméket a határidő lejárta előtt az Agro Börzsöny Kft. által a termék átvételére meghatalmazott megbízottnak átadta.
 • A Vevő a terméket, beleértve a termékkel együtt átadott dokumentációt és az eredeti csomagolást, ugyanolyan mennyiségi és minőségi állapotban, tisztán és sértetlenül köteles visszaküldeni, mint amilyen állapotban a termék átvételekor voltak.
 • A Vevő elállás esetén felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő károkért, értékcsökkenésért.
 • A Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát

– olyan termék esetében, melyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak;

– olyan termék esetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

 

 1. Tájékoztatás és tanácsadás, magatartási kódex
  • A termékeink alkalmazási lehetőségeiről nyújtott tájékoztatás, a műszaki tanácsadás és az egyéb adatszolgáltatás nem kötelező jellegű és nem mentesítik a Vevőt, hogy gondosan és alaposan áttanulmányozza a használati utasításokat és más hasonló útmutatókat.
  • Az Agro Börzsöny Kft. nem vetette alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

 

 1. Panaszkezelés
  • Az adásvétellel kapcsolatos kérdés vagy probléma esetén az Agro Börzsöny Kft. ügyfélszolgálatán vagy a visszaigazoló e-mailben található telefonszámok bármelyikén kérhet tájékoztatást a Vevő.
  • A panaszokat az Agro Börzsöny Kft. azok beérkezését követő 30 (harminc) napon belül megvizsgálja, majd szükség szerint és a lehetőségekhez mérten orvosolja. Az bankkártyás előre utalással kapcsolatos kérdések, és panaszok a számlavezető bank hatáskörébe tartoznak, így kérjük, hogy ezen kérdéseivel a számlavezető bankjához forduljon.
  • Amennyiben a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet vagy az Agro Börzsöny Kft. részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Agro Börzsöny Kft. haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A jegyzőkönyv másolati példányát az Agro Börzsöny Kft. legkésőbb a panasz elbírálását tartalmazó érdemi válaszához mellékelve küldi meg a Vevő részére.
  • Az Agro Börzsöny Kft. egyedi azonosítóval látja el a panaszokat.
  • Az Agro Börzsöny Kft. a Vevő álláspontja szerint az Agro Börzsöny Kft. által nem kielégítően kezelt panaszokra azok beérkezését követő 30 (harminc) napon belül érdemben válaszol.
  • A Vevő az Agro Börzsöny Kft-vel szemben fennálló, jelen ÁSZF-ből eredő jogvitáit peres, továbbá más jogi úton is érvényesítheti, valamint jogosult az Agro Börzsöny Kft. székhelye szerint illetékes, Pest Megyei Békéltető Testület eljárását kezdeményezni.

 

Pest Megyei Békéltető Testület

székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Telefon: 06-1-792-7881

Honlap: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php vagy www.pestmegyeibekelteto.hu

Panasz elektronikus beadása: PMKIK hivatali kapun keresztül

 

 • Az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platform is rendelkezésükre áll, melyhez szükséges az Agro Börzsöny Kft. e-mail címe is, mely az agroborzsony@gmail.com. Az online vitarendezési platform felhasználható a vitás kérdések rendezéséhez, valamint az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez. ODR link:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 • Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint.

 

 1. Domain név, védjegy használata
  • A www.bálatakaróponyva.hu domain név az Agro Börzsöny Kft. tulajdona, az online vásárlás a Vevőt nem jogosítja a domain név vagy védjegy, üzleti elnevezés, logó használatára. Az oldalon található információk, fotók, cikkek bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése nem megengedett.
  • A webshop szerzői jogvédelem alatt áll. Az Agro Börzsöny Kft. a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a webshopon, valamint a webshopon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a webshop felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
  • A webshop tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy az Agro Börzsöny Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag az Agro Börzsöny Kft. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

 1. Adatvédelem
  • Az Agro Börzsöny Kft. a Vevők adatait kizárólag saját szerződései, számlázása és könyvelése dokumentálására, adott esetben a hibás teljesítésből származó igények elbírálásához és teljesítéséhez, illetve – amennyiben ehhez a Vevő külön, önkéntesen hozzájárul, – vásárlói elégedettség méréséhez ill. hírlevél küldése céljából használja és tárolja. Az adatkezelés mindenkor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, ill. az Európai Unió Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően történik.
  • Az Agro Börzsöny Kft. adatkezelési szabályzatában további részletes tájékoztatás található. Az Agro Börzsöny Kft. adatkezelési szabályzata megtalálható a társaság honlapján az alábbi címen: www.bálatakaróponyva.hu/adatvedelmi-szabalyzat/ 

 

 1. Záró rendelkezés
  • A webshopon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért az Agro Börzsöny Kft. nem vállal felelősséget.
  • A Vevő a webshopot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és kifejezetten elfogadja, hogy az Agro Börzsöny Kft. nem vállal felelősséget a használat során felmerülő károkért.
  • A webshop olyan linkeket tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira irányít át. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért az Agro Börzsöny Kft. nem vállal felelősséget.
  • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

Kelt: Budapest, 2021. 06. 14.

 

Az Általános Szerződési Feltételek pdf formátumban történő letöltéséhez kattintson ide!

0
  0
  Bevásárló kosarad
  Üres a kosaradVissza a webáruházba